แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Turning location services on or off
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Turning location services on or off

In order to find your location on HTC One X/One X‍+, you need to enable location sources.
  1. Go to Settings, and then tap Location.
  2. Select or clear the location sources you want to turn on or off.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-settings-location_settings