แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
On the road with HTC Car
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

On the road with HTC Car

Now when you drive, you can easily use HTC One X/One X‍+ to reach your destination, keep you entertained, and help you stay in touch with the people that matter to you. Access music, phone calls, maps, and more with HTC Car.
  1. HTC Car instantly launches when you mount HTC One X/One X‍+ in HTC Car Kit.
  2. Swipe up or down to see what you can do in HTC Car.
Tip: When using HTC Car, return to the main screen from any other screen by pressing .

When you remove HTC One X/One X‍+ from HTC Car Kit, HTC Car will automatically exit.

You can also manually close HTC Car by pressing from the main screen.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-car_mode-intro