แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Removing your HTC Watch account
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Removing your HTC Watch account

  1. In the HTC Watch app, tap > Settings.
  2. Tap Account, and then tap your account name.
  3. Tap > Remove.
  4. Tap Remove account.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง