แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Managing your downloads
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Managing your downloads

Manage your downloads and see all of your purchases. You can also start watching a video as it's being downloaded.
Under the My library section of the HTC Watch main screen, you can:
  • Tap Downloading to check the download progress of your purchased or rented videos.
  • Tap My movies or My TV shows to see a complete list of videos you've purchased or rented.
While a video is being downloaded, you can tap the video to start watching it. You can also pause a download, resume it, or redownload a video.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง