แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Renting or purchasing a video
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Renting or purchasing a video

Important: Make sure to use a credit card that's registered in the same region as the one associated to your HTC Watch account.
  1. In the HTC Watch app, browse our video store, or tap to search for a title.
  2. Tap a video to view details such as casting and synopsis.
  3. While viewing, you can:
    • Watch the trailer, if available. Tap Play to play it.
    • Recommend the video by sharing its link. Tap > Share and then choose how you want to share.
  4. Tap the price button to rent or purchase the video.
  5. If this is your first time to rent or purchase, add your credit card details and billing information.
  6. Confirm your rental or purchase.
You can go to your library to check your downloads.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง