แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
About HTC Watch
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

About HTC Watch

With our HTC Watch™ online video service, shop for your favorite movies or TV series and enjoy watching them.
You can:
  • Rent or purchase movies and TV shows. You'll need to create your HTC Watch account first.
  • Preview trailers before purchasing your movies.
  • Recommend a movie or TV show to your family and friends.
  • Watch your purchased videos on up to five HTC devices that have access to HTC Watch using your same account.
Note: HTC Watch is only available in selected countries.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-htc_watch-intro