การตั้งค่าและการบริการ
Sending the links to SkyDrive files by email
การตั้งค่าและการบริการ

Sending the links to SkyDrive files by email

To share your files stored in SkyDrive by email, you don't need to download them and attach to your message. Using the Mail app, you can easily include the links to your SkyDrive files and send them in your email.
 1. Open the Mail app.
 2. If you have several email accounts, switch to an email account you want to use.
 3. Create a new email message and fill in your recipients, or reply to an email.
 4. You can:
  • Tap > Document, and then choose a document type.
  • Tap > File if you want to choose any file type.
 5. Tap SkyDrive.
 6. Open the folder that contains the files that you want, and then select the files you want to share.
 7. Tap OK.

  You'll then see the links to your selected files added to your email message.

 8. Tap .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง