การตั้งค่าและการบริการ
Keeping your documents in Dropbox
การตั้งค่าและการบริการ

Keeping your documents in Dropbox

Saving an Office document to Dropbox

You can open an Office document on HTC One X/One X‍+ and save it to your Dropbox.
 1. Open an Office document, such as one that's attached to an email.
  Note: If you have more than one Office app installed, select Polaris Office.
 2. Tap > Save as.
 3. Enter a new filename.
 4. Tap > Dropbox.
 5. Tap Save.
Your document will be saved to the Polaris Office folder in the root of your Dropbox folder.
Tip: To save the document to another Dropbox folder, tap > Share > Dropbox. Create or select a folder, and then tap Upload.

Editing an Office document in Dropbox

You can edit a document that's stored in your Dropbox and save your changes.
 1. Open the Dropbox app.
 2. Open the folder that contains the document you want.
 3. Tap the document to open it.
  Note: If you have more than one Office app installed, select Polaris Office.
 4. To make changes, tap .
 5. After editing the document, tap or tap > Save as.

Saving a PDF document to Dropbox

You can open a PDF document on HTC One X/One X‍+ and save it to your Dropbox.
 1. Open a PDF document, such as one that's attached to an email.
  Note: If you have more than one PDF viewing app installed, select PDF Viewer.
 2. Tap > Save as.
 3. Enter a new filename.
 4. Tap > Dropbox, and then tap OK.
Your document will be saved to the PDFViewer folder in the root of your Dropbox folder.
Tip: To save the PDF to another Dropbox folder, tap > Share > Dropbox. Create or select a folder, and then tap Upload.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง