แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Scheduling or editing an event
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Scheduling or editing an event

You can create or edit events on HTC One X/One X‍+, and also sync events with your Google or Exchange ActiveSync calendars.
Note: Editing events is not supported for all accounts.
 1. Open the Calendar app.
 2. On any Calendar view, do one of the following:
  Create an event Tap . Tap , and then select the calendar you will add the event to.
  Edit an event View an event, and then tap .
 3. Enter and set the event details.
 4. To invite contacts from your Google or Exchange ActiveSync account, tap .
 5. Tap Save.

  If you've invited people to the event, tap Send or Send update.

Checking your schedule for an event

Avoid juggling multiple meetings at the same time. In Calendar, you can check your appointments to see if a new event would conflict with your schedule.
 1. When creating or editing an event, tap Check calendar.
 2. Press and hold the event box, and then drag it to an available time slot.
 3. Drag the top and bottom nodes to adjust the event's time duration. You'll see a message if there are conflicts with other scheduled events.
 4. Tap Done to return to the event screen, and then save your event.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง