การสื่อสาร
Merging contact information
การสื่อสาร

Merging contact information

Avoid duplicate entries by merging contact information from different sources, such as your social network accounts, into one contact.

Accepting contact link suggestions

When HTC One X/One X‍+ finds contacts that can be merged, you’ll see a link notification when you open the People app.

 1. On the People tab, tap the Link suggestion notification when available. You'll see a list of suggested contacts to merge.
 2. Choose the contacts you want to merge.
Tip: If you don't want to receive contact link suggestions, on the People tab, tap > Settings. Clear the Suggest contact link option.

Manually merging contact information

 1. On the People tab, tap the name of the contact (not the icon or photo) you want to link.
 2. Tap > Link.
 3. You can:
  • Under Suggest links, tap to link the contact to an account.
  • Under Add contact, tap one of the options to link to another contact.

Breaking the link

 1. On the People tab, tap the name of the contact (not the icon or photo) whose link you want to break.
 2. Tap > Link.
 3. Under the Linked contacts section, tap beside an account to break the link.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-people-merge_contact_info