การตั้งค่าและการบริการ
Adding your social networks, email accounts, and more
การตั้งค่าและการบริการ

Adding your social networks, email accounts, and more

You can sync contacts, calendars, and other information from your social networks, email accounts, and online services on HTC One X/One X‍+. Depending on the account type, signing in to your online accounts lets you sync updates between HTC One X/One X‍+ and the Web.
 1. Go to Settings, and then tap Account & sync.
 2. Tap .
 3. Tap the account type you want to add.
 4. Follow the onscreen instructions to enter your account information.
Tip: In Settings > Accounts & sync, tap the Auto sync On/Off switch to turn automatic sync of all your accounts.

Adding one or more Google Accounts

Sign in to your Google Account to see your Gmail™, contacts, and calendars, and to use Google apps on HTC One X/One X‍+. If you add more than one Google Account, you can switch between accounts in apps such as Gmail and choose which account to back up your settings to.
 1. Go to Settings, and then tap Account & sync.
 2. Tap .
 3. Tap Google.
 4. Follow the onscreen instructions to sign in to an account or create a new account.

Forgot your Google Account password?

If you have forgotten your Google Account password, you can try to recover it by going to the Google website.
 1. On HTC One X/One X‍+ or on your computer, open your web browser
 2. Go to www.google.com/accounts/recovery.
 3. Select the option for retrieving your password, and then enter the email address or username that you use to sign in to your Google Account.
 4. Click Continue.
 5. Follow the instructions on the screen to reset your password.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-accounts_sync-add_social_network_account