แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Creating and working with playlists
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Creating and working with playlists

Personalize your music experience by creating music playlists. Make a playlist containing just your favorite songs or create one to match your mood for the day. You can make as many playlists as you like.
 1. Open the Music app.
 2. Tap , and then select Playlists.
 3. Tap , and then enter a playlist name.
 4. To add songs, tap beside the title text box, browse your music collection, and then tap a song to add.

  Repeat this step to add more songs.

 5. You can also:
  Rearrange songs Press and hold next to the song title you want to move, and then drag it to its new position.
  Delete songs Select the songs you want to remove from the playlist.
  Change playlist name Type the new name of the playlist in the title text box.
 6. Tap Save.
To edit a playlist you've created, tap on the Music app's main screen, and then select Playlists. Open a playlist, and then tap > Edit playlist.

Playing the songs in a playlist

 1. Open the Music app.
 2. Tap > Playlists.
 3. Tap a playlist, and then tap the song you want to play first.
When you tap a song, the screen is updated with the songs from your playlist.

Deleting playlists

 1. Open the Music app.
 2. Tap > Playlists.
 3. You can:
  • Press and hold the playlist you want to delete, and then tap Delete playlist.
  • Tap > Delete playlists to remove several playlists.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-music-create_playlist