แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Using your browsing history
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Using your browsing history

HTC One X/One X‍+ keeps a record of webpages you've visited.
Note: If you don't want HTC One X/One X‍+ to keep your browsing history, browse using an incognito tab. See Private browsing.
  1. While viewing a webpage, tap > History.
  2. Swipe to the History or Most visited tab.
  3. Navigate to the webpage that you want to view, and then tap it.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง