การสื่อสาร

Receiving calls

When you receive a phone call from a contact, the Incoming call screen appears.
Tip: HTC One X/One X‍+ will automatically adjust the ringtone volume when you use the polite ringer and pocket mode features.

Answering or rejecting a call

Do one of the following:
  • If the display is on when you get a call, tap Answer or Decline.
  • If the display is locked when you get a call, drag or upwards.
After declining a call, you can send a text message to the caller or create a task to remind you to return the call.
Tip: You can also press the POWER button twice to reject a call.

Muting the ringing sound without rejecting the call

Do one of the following:
  • Press the VOLUME DOWN or VOLUME UP button.
  • Press the POWER button.
  • Place HTC One X/One X‍+ face down on a level surface.
    Note: If HTC One X/One X‍+ is already facing down, it will still ring when there are subsequent incoming calls.

Look who's calling

Every time you make a call or your friend gives you a ring, you get to see your friend’s latest social network status update right on the call screen. You’ll also see a birthday reminder if your friend’s birthday (stored on your phone or online account) will happen in a few days.

Viewing a task reminder while on a call

Did you promise to babysit for a friend this weekend? If you associate a task with a due date to a contact, you'll see a task reminder on the call screen when you're on a call with that friend.
Note: If the contact has a recent status update, you won't be able to see the task reminder.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง