แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Taking continuous camera shots
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Taking continuous camera shots

Do you want to take photos of moving subjects? Whether it’s your kid's football game or a car race, you can capture the action.
Important: Make sure that you're in Normal scene to use this feature.
  1. On the Viewfinder screen, just press and hold . The camera takes up to 20 consecutive shots of your subject.
  2. After taking the shots, do any of the following:
    • To keep just one photo, select the photo that you like the most, and then tap Best shot.
    • To save the photos as a batch, press .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-continuous_shots