แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Camera basics
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Camera basics

Take great photos and videos with the camera, and make them more memorable by applying a variety of effects and scenes.

Open the Camera app to capture that perfect moment. While waiting to take your next photo, switch HTC One X/One X‍+ to Sleep mode. When you're ready to take more photos and videos, just press POWER again to use the camera.

Use the controls on the Viewfinder screen to add effects, zoom in or out, and more.

Zooming

  • Before taking a photo or video, slide your finger on the zoom bar to zoom in or out.
  • Pinch or spread your fingers on the screen to zoom in or out.
  • When you're recording video, the zoom bar is always onscreen. You can freely zoom in or out while recording.

Switching between the front and main camera

On the Viewfinder screen, do any of the following:

  • Pull from the top or bottom edge in landscape view.
  • Pull from the left or right edge in portrait view.
  • Tap and then tap the Front/Main switch.
Note: Some camera features are not available when you’re using the front camera, such as zooming.

Choosing an effect

Use the available camera effects to make your photos look like they’ve been taken through special lenses or filters. You can also apply certain effects to videos.
  1. Tap .
  2. Scroll through the available effects and tap one that you like.

Setting the video resolution

  1. On the Viewfinder screen, tap .
  2. Under Settings, tap Video Quality, and then choose a video resolution.

Choosing a flash mode

Tap the flash icon to choose a flash mode.

When using Flash on or Auto flash mode, the camera intelligently sets the best flash brightness for your photo.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-basics