การตั้งค่าและการบริการ
Syncing your media and data with HTC Sync Manager
การตั้งค่าและการบริการ

Syncing your media and data with HTC Sync Manager

With HTC Sync Manager, enjoy the same rich media whether you're at your computer or on the move. Use it also to store your same contacts, important documents, and other data on both your HTC phone and your computer.
HTC Sync Manager supports a computer running a Windows® or Mac OS® operating system. You can:
  • Import music, photos, and videos from your computer and manage them in HTC Sync Manager.
  • Import iTunes® and Windows Media® Player playlists from your computer to HTC Sync Manager.
  • Play music, videos, and playlists using the built-in player.
  • Copy music, photos, and videos from your phone to your computer.
  • Sync playlists and information such as contacts, calendar, documents, and web bookmarks between your phone and your computer.
  • Easily transfer iPhone photos, videos, messages, contacts, and more to your HTC phone.
  • Browse and manage files on your phone (Mac® only).
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-htc_sync_manager-intro