เริ่มต้นใช้งาน
Transferring photos, videos, and music between your phone and computer
เริ่มต้นใช้งาน

Transferring photos, videos, and music between your phone and computer

There are two ways you can transfer your media from or to your computer.
  • Connect HTC One X/One X‍+ to your computer. Your computer will recognize it just like any removable USB drive, and you can copy your media between them.
  • Download and use the HTC Sync Manager software on your computer. You can set it up to automatically get music, photos, and videos off HTC One X/One X‍+ to your computer. You can also sync playlists from your computer to the phone.

    If you have an iPhone, you can even connect it and transfer the camera roll (photos and videos) to your computer. Then reconnect HTC One X/One X‍+ and copy them over.

Tired of keeping copies of your media in several places? Use online storage services to put your media in one place so you can manage them anywhere — on your computer, HTC One X/One X‍+, and other mobile devices.

Go to Settings, and then tap Accounts & sync > to check first what online storage accounts are available on HTC One X/One X‍+ and sign in to the one you want to use. Use the Gallery app to access media in your online storage.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-connections_computer-get_media_on_off