เริ่มต้นใช้งาน
Sleep mode
เริ่มต้นใช้งาน

Sleep mode

Sleep mode saves battery power by putting HTC One X/One X‍+ into a low power state while the display is off. It also stops accidental button presses when HTC One X/One X‍+ is in your bag.

Switching to Sleep mode

Briefly press the POWER button to turn off the display and switch to Sleep mode. HTC One X/One X‍+ also automatically goes into Sleep mode when it’s left idle for a while.

You can change the time before HTC One X/One X‍+ sleeps in the Display, gestures & buttons (or Display & buttons) settings.

Waking up from Sleep mode

To wake HTC One X/One X‍+ up manually, press the POWER button. If your screen is protected with a lock screen, you need to unlock it.
Note: HTC One X/One X‍+ automatically wakes up when you have an incoming call.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-power-sleep_mode