การตั้งค่าและการบริการ
Protecting HTC One X/One X‍+ with a screen lock
การตั้งค่าและการบริการ

Protecting HTC One X/One X‍+ with a screen lock

Help protect your personal information and help prevent others from using HTC One X/One X‍+ without your permission by setting a screen lock pattern, face unlock, PIN, or password.

You'll be asked to unlock the screen every time HTC One X/One X‍+ is turned on or when it’s idle for a certain period of time.

 1. Go to Settings, and then tap Security.
 2. Tap Screen lock.
 3. Select a screen lock option and set up the screen lock.
 4. Tap Lock phone after, then specify the idle time before the screen is locked.
  Tip: You can also clear Make pattern visible or Make passwords visible if you don’t want your screen lock to display as you enter it onscreen.

Forgot your screen lock pattern?

If you’ve forgotten your screen lock pattern, you have up to five attempts to try and unlock HTC One X/One X‍+.

If this fails, you can unlock HTC One X/One X‍+ by entering your Google Account user name and password.

 1. On the unlock screen, enter your lock pattern.
 2. After the fifth attempt, when you’re asked to wait for 30 seconds, tap OK.
 3. If the display goes off, press the POWER button to turn the display back on, and then unlock the screen.
 4. Tap the Forgot pattern? button when it appears.
 5. Enter your Google Account name and password, and then tap Sign in. You’ll then be asked to create a new screen lock pattern. If you no longer want to do so, tap None or press .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-settings-screen_lock