การตั้งค่าและการบริการ
Sharing content with NFC
การตั้งค่าและการบริการ

Sharing content with NFC

With built-in NFC (near field communication) on HTC One X/One X‍+, you can share content to another NFC-capable mobile device in an instant. Beam webpages, photos, contact information, and more by holding HTC One X/One X‍+ and the other device back to back.
Note: You can also use NFC for contactless payment. Contact your mobile operator to find out about the availability of NFC payment services.

Turning NFC on or off

  1. Go to Settings, and then under Wireless & networks, tap More.
  2. Select or clear the NFC option.

Beaming content

Important: Make sure that both devices are unlocked and have NFC turned on. If the other device has an Android Beam option, make sure it is also turned on.
  1. While viewing the content that you want to share, hold HTC One X/One X‍+ and the other device back to back.
    Note: Different phones may require different positions for NFC to operate correctly. Holding the two phones back to back may not always work. Experiment by slightly moving the phones until a connection is made.
    When the devices connect, you'll hear a sound and both devices will vibrate slightly.
  2. Tap the screen.
The shared content appears on the other screen. For some items that you've shared (such as contact information), additional instructions on how to save the item will appear on the receiving device.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง