แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Listening to FM Radio
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Listening to FM Radio

Tune in and listen to your favorite radio stations using the FM Radio app.
Important: You need to connect a headset first to the audio jack of HTC One X/One X‍+ to use FM Radio. FM Radio uses the stereo headset as the FM radio antenna.
 1. Open the FM Radio app.

  The first time you open FM Radio, it scans for local FM stations that you can listen to.

 2. While you're listening to an FM station, you can:
  • Tap or to go to the next or previous station.
  • Drag the slider to tune in to a frequency on the FM band. To fine tune the radio frequency, tap or .
  • Tap to mark a radio station as a favorite. To see your other favorites and preset stations, tap .
 3. To turn off FM Radio, tap .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง