แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Watching videos on YouTube
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Watching videos on YouTube

Use the YouTube app to check out what’s popular on the online video-sharing website.
 1. Open the YouTube app.
 2. Browse or search for a video.
 3. When you find the video that you like, tap it.
 4. While watching a video, you can:
  • Turn HTC One X/One X‍+ sideways to watch the video in full screen.
  • Tap the video screen to pause or to resume playback, or drag the slider to jump to a different part of the video.
  • Scroll down the video information panel to see the description, related videos, or comments from other viewers.
  Tip: Want to watch the video at a later time instead? Tap > Add to > Watch later. You can access the video again from your account profile's Watch later list.
Tap the YouTube icon to return to the main screen.

Preloading videos

Set the YouTube app to preload videos so that you can watch them without interruptions. Videos are preloaded when HTC One X/One X‍+ is being charged and is connected to a Wi-Fi network.

For more information about preloading videos, refer to the YouTube help.

 1. In the YouTube app, tap > Settings > Preloading.
 2. Select what type of videos to preload.

The videos are preloading when appears on Watch later screen or on the channel you subscribed to. The icon changes to when the videos are ready to watch.

Clearing the search history

 1. In the YouTube app, tap > Settings.
 2. Tap Search > Clear search history.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง