แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Getting apps from Google Play
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Getting apps from Google Play

Google Play is the place to go to find new apps for HTC One X/One X‍+. Choose from a wide variety of free and paid apps ranging from productivity apps, entertainment, to games.
Note:
 • A Google Wallet payment service is required to purchase a paid app. You will be asked to confirm method of payment when you purchase an app.
 • The name of the Play Store app may differ depending on your region.
 • The ability to purchase apps varies by region.

Finding and installing an app

When you install apps and use them on HTC One X/One X‍+, they may require access to your personal information or access to certain functions or settings. Download and install only apps that you trust.
Important: Be cautious when downloading apps that have access to functions or a significant amount of your data on HTC One X/One X‍+. You’re responsible for the results of using downloaded apps.
 1. Open the Play Store app.
 2. Browse or search for an app.
 3. When you find the app that you like, tap it and read its description and user reviews.
 4. To download or purchase the app, tap Install (for free apps) or the price button (for paid apps).
 5. Tap Accept.
  Tip: Apps sometimes get updated with improvements or bug fixes. To automatically download updates, after installing tap > Auto-update.
To open the app, go to the All apps view and tap the app.

Restoring apps from Google Play

Upgraded to a new phone, replaced a lost one, or performed a factory reset? Restore apps that were downloaded previously.
 1. Open the Play Store app.
 2. Tap > My apps.
 3. Swipe to All tab, and then tap the app you want to restore.
 4. Install the app.

For more details, refer to the Google Play help.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง