แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Checking Weather
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Checking Weather

Use the Weather app and widget to check the current weather and weather forecasts for the next few days. In addition to your current location, you can view weather forecasts for other cities around the globe.
  1. Open the Weather app. You'll see the weather where you are.
  2. Swipe to the Hourly and Forecast tabs to view the forecasts in your current location.
  3. To check the weather in other cities, tap , and then select the city you want.
  4. To add more cities, tap and then enter the location.
Your settings in the Weather app also control the weather information that is shown in the Clock and Calendar.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง