แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Finding your friends with Google Latitude (available by country)
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Finding your friends with Google Latitude (available by country)

Google Latitude® user location service lets you and your friends share locations and status messages with each other. It also lets you get directions to your friends’ locations, send your location details by email, and more.

Your location is not shared automatically. You must join Latitude, and then invite your friends to view your location or accept their invitations. Only friends that you have explicitly invited or accepted can see your location.

Opening and joining Latitude

  1. Open the Maps app.
  2. If you haven't signed in to your Google Account, tap > Join Latitude.

You can access Latitude from Maps whenever you have an Internet connection. In Maps, tap > Latitude.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง