แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Top questions on HTC Watch
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Top questions on HTC Watch

Why am I asked to sign in again to my account?

Whenever a time interval (about 20 minutes) has passed, you'll be asked again to sign in to your HTC Watch account before you can continue to rent or purchase videos or access some settings. This is a safety precaution to check your identity and to ensure that you acknowledge that it is your account.

How long is the rental period of a video?

Depending on the studio's terms and the country where you downloaded the video, the rental period is either 24 or 48 hours, starting from the first viewing.

If you're not immediately watching the video, you have up to 30 days before the rental expires.

Why won't HTC Watch allow me to remove a device and add a new one?

You can only remove an HTC device once every 120 days.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง