แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Creating or signing in to your HTC Watch account
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Creating or signing in to your HTC Watch account

  1. Open the Watch app.
  2. Tap > Settings > Account.
  3. Create a new HTC Watch account, or directly sign in if you already have your account.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง