การตั้งค่าและการบริการ
Keeping your documents in SkyDrive
การตั้งค่าและการบริการ

Keeping your documents in SkyDrive

Saving an Office document to SkyDrive

Using Polaris Office, you can create or open a document and save it to your SkyDrive online storage.
 1. Open the Polaris Office app.
 2. Create or open a document.
 3. Tap > Save as.
 4. Enter a new filename.
 5. Tap > SkyDrive.
 6. Tap Save.
Tip: After opening a document, you can also tap > Share > SkyDrive for HTC Sense to upload the document to a SkyDrive folder.

Editing an Office document in SkyDrive

Using Polaris Office, you can view or edit a document that's stored in your SkyDrive storage.
 1. Open the Polaris Office app.
 2. Tap SkyDrive.
 3. Open the folder that contains the document you want to view or edit.
 4. Tap the document to open it.
 5. To make changes, tap .
 6. After editing the document, tap , or tap > Save as.

Saving a PDF document to SkyDrive

Using PDF Viewer, you can open a document and save it to your SkyDrive online storage.
 1. Open the PDF Viewer app.
 2. Browse to the document that you want and open it.
 3. Tap > Save as.
 4. Enter a new filename.
 5. Tap > SkyDrive, and then tap OK.
Tip: After opening a document, you can also tap > Share > SkyDrive for HTC Sense to upload the document to a SkyDrive folder.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง