แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Accepting or declining a meeting invitation
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Accepting or declining a meeting invitation

Switch to Invites view to see meeting invitations which you have not yet accepted or declined.
Important: You must set up an Exchange ActiveSync account to receive meeting invitations in Calendar.
  1. Open the Calendar app.
  2. Tap > Invites, and then tap a meeting invitation.
  3. Accept, decline, or tentatively accept the invitation, or propose a new time.
    Tip: Tap to choose from more options, such as moving the invitation to a folder.
Related topics
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง