การตั้งค่าและการบริการ
Backing up your contacts
การตั้งค่าและการบริการ

Backing up your contacts

  1. Open the People app.
  2. On the People tab, tap > Manage contacts.
  3. Tap Import/Export contacts > Export to phone storage.
  4. Select an account or type of contacts to export, then tap OK.

Restoring contacts

You can only restore contacts that were backed up using the Export to phone storage feature.
  1. On the People tab, tap > Manage contacts.
  2. Tap Import/Export contacts > Import from phone storage.
  3. If you have more than one account set up, tap the type for the imported contacts.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง