การสื่อสาร
What can I do during a call?
การสื่อสาร

What can I do during a call?

When a call is in progress, you can turn the speakerphone on, place the call on hold, and more.

Putting a call on hold

To put the call on hold, tap > Hold. The status bar then displays the hold call icon .
To resume the call, tap > Unhold.

Switching between calls

If you’re already in a call and you accept another call, you can switch between the two calls.
  1. When you receive another call, tap Answer to accept the second call and put the first call on hold.
  2. To switch between the calls, tap the person you want to talk to on the screen.

Turning the speakerphone on during a call

Warning: To decrease potential damage to your hearing, do not hold HTC One X/One X‍+ to your ear when the speakerphone is on.
Do one of the following:
  • Flip HTC One X/One X‍+ over during a call (be sure that Flip for speaker is selected in Sound settings).
  • On the call screen, tap .
The speakerphone icon appears in the status bar when the speakerphone is on.

To turn the speakerphone off, just flip HTC One X/One X‍+ over again, facing it up. Or tap again.

Muting the microphone during a call

On the call screen, tap to toggle between turning the microphone on or off. When the microphone is turned off, the mute icon appears in the status bar.

Ending a call

Do one of the following to end the call:
  • On the call screen, tap End Call.
  • Slide the Notifications panel open, then tap .

If the phone number of the person who called is not in your contacts list, you can choose to save the number to your contacts list after you hang up.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง