เริ่มต้นใช้งาน
Customizing the lock screen style
เริ่มต้นใช้งาน

Customizing the lock screen style

Choose from our selection of lock screens. Some lock screens are customizable.
  1. Go to Settings, and then tap Personalize.
  2. Tap Lock screen style.
  3. Swipe to choose a lock screen style.
  4. Tap the lock screen style to see a preview. If you want to further customize it, tap Settings.
  5. Tap Apply.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-personalizing-customize_lock_screen