เริ่มต้นใช้งาน
Rearranging application tabs
เริ่มต้นใช้งาน

Rearranging application tabs

You can add to or rearrange the tabs in some apps to make it easy to get to the most important information.
  1. Open an app that has tabs.
  2. Press and hold a tab until a screen for rearranging tabs appears.
  3. You can:
    • Select the tabs you want to add.
    • Change the order of the tabs. Press and hold next to a tab, and then drag to the new position.
  4. Tap Done.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-personalizing-rearrange_app_tabs