เริ่มต้นใช้งาน
Rearranging or removing widgets and icons on your Home screen
เริ่มต้นใช้งาน

Rearranging or removing widgets and icons on your Home screen

Moving a widget or icon

You can easily move a widget or icon from one Home screen panel to another.
  1. Press and hold the widget or icon with one finger.
  2. With another finger, flick left or right to rotate the screen to another Home screen panel.
  3. Release the widget or icon.
  4. To move the widget or icon to another position on the panel, just press and hold and then drag it.

Removing a widget or icon

  1. Press and hold the widget or icon you want to remove, and then drag it to .
  2. When the widget or icon turns red, lift your finger.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-home_screen-rearrange_remove_widgets