เริ่มต้นใช้งาน
Adding apps and other shortcuts on your Home screen
เริ่มต้นใช้งาน

Adding apps and other shortcuts on your Home screen

Place apps you often use on your Home screen. You can also add shortcuts to frequently used settings, bookmarked webpages, and more.
  1. Go to Settings, and then tap Personalize.
  2. Tap Customize home screen.
  3. Tap > Apps or Shortcuts. You can:
    • Swipe to browse through the apps or shortcuts.
    • Tap to search for specific apps or shortcuts.
  4. Press and hold and then drag an app or a shortcut to a home screen thumbnail where you want to add it.
Note: To add an app from the All apps view, press and hold an app and drag it to . Drop the app on an empty space in the Home screen.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-home_screen-add_icons_shortcuts