แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Recording video
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Recording video

 1. Open the Camera app.
 2. When you're ready to start recording, tap .
 3. While recording, you can:
  • Freely zoom in or out.
  • Change focus to a different subject or area by just tapping it on the Viewfinder screen.
  • Tap the flash icon to turn the flash on or off.
 4. To stop recording, tap .

Taking a photo while recording a video (VideoPic)

Important: Make sure that you're in Normal scene to use this feature.
While you're recording video using the main camera, tap to capture a still shot of your subject.

Turning off auto focus

Important: You can only turn off auto focus before you start recording with the main camera.
 1. On the Viewfinder screen, tap .
 2. Under Settings, tap Lock focus in video.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-record_video