แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Taking a photo
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Taking a photo

  1. Open the Camera app.
  2. Just point the camera at what you want to capture. The camera adjusts the focus automatically as you move it.
  3. When you're ready to take the photo, tap .
    Tip: You can also tap anywhere on the screen to take a photo if you turned on Touch to capture in > Shutter option.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-take_photo