เริ่มต้นใช้งาน
Getting contacts and other content into HTC One X/One X‍+
เริ่มต้นใช้งาน

Getting contacts and other content into HTC One X/One X‍+

Aside from the HTC Transfer Tool, there are other ways you can add contacts and other content to HTC One X/One X‍+.
Sync with your computer

Use HTC Sync Manager to sync contacts, documents, playlists, and more between HTC One X/One X‍+ and your computer running a Windows or Mac OS operating system.

You can also use it to transfer contacts, messages, and other content from an iPhone to your computer, and then to your HTC One X/One X‍+.

Gmail Google contacts are imported to HTC One X/One X‍+ after you sign in to your Google Account. You can also create more Google contacts right from HTC One X/One X‍+.
Social network accounts Log in to your favorite social networks to sync contact information from them.
Microsoft Exchange ActiveSync HTC One X/One X‍+ syncs your work contacts from the Microsoft Exchange ActiveSync Server in your workplace.
Phone contacts You can create contacts locally on HTC One X/One X‍+, if you don't prefer to store them on your online accounts.
SIM card Copy all your SIM contacts to HTC One X/One X‍+.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
522
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x-plus
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-people-get_contacts_to_phone