การตั้งค่าและการบริการ
Connecting HTC One V to a computer
การตั้งค่าและการบริการ

Connecting HTC One V to a computer

Whenever you connect HTC One V to a computer using the USB cable, the Choose a connection type screen opens and lets you choose the type of USB connection.
Select one of the following choices, and then tap Done:
Charge only Select this option if you only want to charge the battery while connected to your computer.
Disk drive This mode is available only when there’s a storage card installed on HTC One V. Select this mode when you want to copy files between the storage card and your computer.

When Disk drive mode is enabled while HTC One V is connected to the computer, you will not be able to use apps on HTC One V to access the storage card.

HTC Sync Manager Select this option to sync media and your data such as contacts, calendar, bookmarks, and other information between your computer and HTC One V.

Download and install HTC Sync Manager, when available, from our website. Or in the meantime, download and use the latest version of HTC Sync to sync your media and data.

USB tethering When you do not have an Internet connection on your computer, you can select this mode to share the mobile data connection of HTC One V with your computer.
Internet pass-through If you don’t have a data plan or you don’t have access to a Wi-Fi network, you can select this mode to share your computer’s Internet connection with HTC One V.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
439
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-v
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง