แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Uninstalling an app
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Uninstalling an app

If you no longer need an app that you've downloaded and installed, you can easily uninstall it.
Important: Most of the preloaded apps cannot be uninstalled.
  1. From the Home screen, tap .
  2. Press and hold the app you want to remove, and then drag it to .
Note: If you purchased an app in Play Store, you can uninstall it for a refund within a limited time. To know more about the refund policy for paid apps, refer to the Google Play help.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง