การตั้งค่าและการบริการ
Listening to Internet radio with TuneIn
การตั้งค่าและการบริการ

Listening to Internet radio with TuneIn

Right from HTC Car, enjoy listening to Internet radio stations with TuneIn.
  1. From the main panel, swipe left until you see the Music apps panel.
  2. Tap Internet Radio. You can then:
    • Browse for available stations by category.
    • Tap to enter and search for stations by keyword such as artist name or topic.
  3. Tap a station to start listening to it.
Tip: To ensure smooth playback, TuneIn preloads audio data (buffering) on HTC One S before playing your selected station. To set the amount of audio to preload, tap and choose a buffer time.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง