การตั้งค่าและการบริการ
Backing up files, data, and settings
การตั้งค่าและการบริการ

Backing up files, data, and settings

Worried that you might lose important stuff on HTC One S?

Back up files, data, and settings before you do the following:

  • Erase file storage content
  • Factory reset HTC One S
  • Upgrade to a new phone

Here are some backup options:

Files
  • Use HTC Sync Manager to move photos/videos, documents, and music from HTC One S to your computer.
  • Manually copy and paste files by connecting HTC One S to your computer as a disk drive.
  • Upload files to online storage and services.
Data
  • Use HTC Sync Manager to back up contacts, calendars, and bookmarks from HTC One S to your computer.
  • Export data from apps such as Messages and People so you can copy it from the storage on the phone.
  • Save contacts and other personal data to online services.
Settings Use your Google Account to back up your customized settings.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง