แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Viewing a PDF
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Viewing a PDF

Use PDF Viewer to read PDF files that you've downloaded or copied to HTC One S.
  1. From the Home screen, tap > PDF Viewer.
  2. Browse to the PDF file that you want to open, and then tap it.
  3. While viewing a PDF file, you can:
    • Swipe up and down on the screen to pan or go through the pages.
    • Spread or pinch your fingers on the page to zoom in or out.
    • Tap the screen and then tap to print the file, share it, and more.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง