แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Finding your friends with Google Latitude (available by country)
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Finding your friends with Google Latitude (available by country)

Google Latitude® user location service lets you and your friends share locations and status messages with each other. It also lets you get directions to your friends’ locations, send your location details by email, and more.

Your location is not shared automatically. You must join Latitude, and then invite your friends to view your location or accept their invitations. Only friends that you have explicitly invited or accepted can see your location.

Opening and joining Latitude

  1. From the Home screen, tap > Maps.
  2. While viewing a map, tap > Join Latitude.
  3. After you’ve joined Latitude and closed the application, you can do any of the following to open it from the Home screen:
    • Tap > Latitude.
    • Open Maps, and then tap > Latitude.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง