แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Finding your location and what’s around you
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Finding your location and what’s around you

 1. From the Home screen, tap > Locations.
 2. If you don't see your current location on the map, tap .
 3. Tap Quick links > Nearby.
 4. Select a category that you’re interested in to see the places that are close by.

Searching for a place of interest

You can search for a name of an establishment, street, or city. Suggested matches will be shown while you type.
 1. In Locations, tap .
 2. Tap Points of interest.
 3. Enter the place you want to search for. If you don't see what you're looking for, tap under Extended search to expand the search.
 4. Tap an establishment to get directions, show on map, and more.

Searching for an address

 1. In Locations, tap > Address.
 2. Enter as much of the address as you know.
  Note: If you don't see what you're looking for, tap under Extended search to expand the search.
  Matching information is displayed.
 3. Tap the address that you're looking for.
From the available options, choose to show on map, get directions, and more.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง