แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
About Locations
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

About Locations

Search for places of interest, get directions to places you want to go to, and drive using turn-by-turn GPS navigation with Locations. Locations is also your perfect travel companion, whether you’re at home or when you’re in a different country. With Locations, you can download maps beforehand so you don’t have to worry about having an Internet connection while on the road or costly data roaming charges when abroad.
Note: If you are in an area where there are a lot of surrounding buildings, Locations may have a hard time pinpointing your location.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-locations-about