แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Turning location services on or off
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Turning location services on or off

In order to find your location on HTC One S, you need to enable location sources.
  1. Slide the Notifications panel open, and then tap > Location.
  2. Select or clear the location sources you want to turn on or off.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-settings-location_settings