แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Setting reminders for your events
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Setting reminders for your events

Have an important event that you must remember? Calendar makes it easy to remind yourself of important events.
  1. While viewing a calendar event, tap Reminder.
  2. Choose how far in advance you want to be reminded of the event.
    Tip: You can set the default reminder time or choose an event reminder tone in the Calendar settings.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง