การสื่อสาร
Sending an email message
การสื่อสาร

Sending an email message

 1. From the Home screen, tap > Mail.
 2. Switch to the email account that you want to use.
 3. Tap .
 4. Fill in one or more recipients.
  Tip: Want to loop in more recipients in a carbon copy (Cc) or blind carbon copy (Bcc) of the email message? Tap > Show Cc/Bcc.
 5. Enter the subject, and then compose your message.
 6. Do any of the following:
  • Add an attachment. Tap Attach and then choose what you want.
  • Set the priority for an important message. Tap > Set priority.
 7. Tap Send.
  Tip: To save the email as draft and send it later, press or tap > Save.

Resuming a draft email message

 1. In an email account inbox, tap > Folder > Drafts.
 2. Tap the message.
 3. When you finish editing the message, tap Send.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง